OM TULLINGE TORG

Framtid

Arbete med en uppfräschning av centrum inleddes våren 2009 då fasaden fick en ny, grå färg, bänkar målades svarta och nya bänkar monterades mot den stora parkeringen. Skyltningen på parkeringarna har gjorts tydligare, nya informationstavlor har monterats och Pizzerians uteservering har sänkts för
att öppna upp det visuella intrycket. Att öka antalet aktiviteter i centrum har även uppmuntrats och de populära marknadsdagarna har under åren som gått utvecklats och förbättrats. Arbete med att förbättra utbudet och tillgängligheten fortsätter kontinuerligt. Under våren 2010 böt Tullinge Centrum namn till Tullinge Torg och i och med detta böts fasadskyltarna ut.


Arkitekturhögskolan på KTH hade under hösten 2009 i samarbete med Botkyrka kommun ett projekt där 100 studenter enskilt jobbade med att ta fram förslag på ett nytt Kulturhus i Tullinge Centrum.


Tullinge har idag ett närcentrum vilket karaktäriseras av att fokus ligger på serviceutbud i form av bland annat kommunal verksamhet, här i form av bibliotek och medborgarkontor, med även hälsovård, här i form av tandläkare. Andra nödvändiga verksamheter som matbutiker, sko- och nyckelservice, kemtvätt, postutlämning och frisör blandas med restauranger och butiker för damkläder, inredning, blommor, mäklare, filmuthyrning och spel. Under våren 2010 kompletteras utbudet med ett efterlängtat café i en nybyggd lokal centralt på torget. Tullinges affärslokaler tar gemensamt upp en yta av 6 000 kvadratmeter.


Tullinge har som kommundel fått nytt fokus på sig från kommunens sida med anledning av det Utvecklingsprogram som tagits fram med bland annat följande formulerat mål:

 

Upprätthåll och utveckla Tullinge centrum
Vi ska verka för ett levande stadsdelscentrum, en central
träffpunkt för Tullingeborna. Vi ska pröva idén att på sikt
samla kommunens mer publika befintliga utbud, som
medborgarkontor, bibliotek, fritidsgård och kulturskola
tillsammans med övrigt utbud i centrum. Möteslokaler
och replokaler bör också kunna samlas hit.

Mer information på http://www.botkyrka.se

 

Historia

Tullinge Centrum byggdes under början av 1970-talet och kompletterades 1991 med ytterligare ett hus som idag inhyser bland andra Konsum. Under början av 2000-talet slutfördes även bygget av 3 våningar hyreslägenheter ovanpå huvudbyggnaden. Under våren 2008 sålde den ursprungliga byggaren, ägaren och förvaltaren HSB Södertörn 85% av de kommersiella lokalerna, dvs endast affärslokalerna och inte hyreslägenheterna, till Tulia AB. Tulia AB ägs i sin tur till 50% av det börsnoterade fastighetsbolaget Balder AB. Idag ägs 100% av de komersiella lokalerna av Tulia AB.


Tullinge Centrum är en av Sveriges första tredimensionella fastigheter där affärslokalerna och hyreslägenheterna utgör två olika fastigheter i samma byggnad. Detta är möjligt i och med den nya lagstiftningen som även gör det möjligt att dela av fastigheter, inte bara vertikalt, utan också horisontellt.

Området där Tullinge ligger köptes upp  under början av seklet 1900 ca och styckades av Alice Tegnérs man, då familjen bodde i Tullinge.
Tåget till Tumba gjorde att man ville utveckla det på liknande sätt som Djursholm och Saltsjöbaden osv.
Mycket höga ambitioner med stora tomter på minst 6000m2. Något hundratal hus byggdes men pga konjunkturer fick man ge lite avkall på de ursprungliga
Storslagna Visionerna. Mycket av den gamla fina bebyggelsen finns kvar och har även kompletterats eftersom med mer vanliga hus. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tullinge

Jakob Tegnér, ur försäljningsmaterialet för Tullinge:
"För dessa villagårdar gäller att där den så önskar, kan hafva plats för ett eller annat stort husdjur, en häst eller två ponnies eller möjligen till nytta för stora och små, en ko eller get".[3]